Dzień 2

Dzień 1

Projekt współfinansowany był z Budżetu Państwa w ramach programu Sport Dla Wszystkich.

Dysponentem dotacji jest Minister Sportu i Turystyki.