Beach soccer w ramach sportowej plaży Orlen paliwa 2024

Zgłoszenia:

– imiona i nazwiska zawodników
– telefon kontaktowy
– zdjęcie / skan dokumentu RODO (wzór do pobrania poniżej)

wzór dokumentu rodo

Informacje ogólne:

Miejsce wydarzenia: Warszawa, Plaża Wilanów
Termin wydarzenia: 17-18.08.2024
17.08.2024 – Beach soccer kobiet
18.08.2024 – Beach soccer mężczyzn
Przewidywane godziny wydarzenia: 10:00 – 17:00

Harmonogram:

09:00 – 9:45- zgłoszenie przybycia w biurze zawodów oraz odbiór koszulek turniejowych
10:00 – pierwszy gwizdek
14:00 – 15:00 – Przerwa dla zawodników
15:00 Mecz o 3. miejsce
16:00 – Mecz o 1. miejsce
17:00 – Ceremonia wręczania nagród

Regulamin:

Regulamin Turniejów Beach Soccer w ramach Sportowej Plaży ORLEN Paliwa 2024

I. Organizator Zawodów
1. Organizatorem turniejów jest Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych.
2. Turnieje odbywają się w ramach projektu Sportowa Plaża ORLEN Paliwa 2024.

II. Cel i Przeznaczenie
1. Celem turniejów jest promocja aktywnego stylu życia oraz sportów plażowych.
2. Turnieje są dedykowane dla pasjonatów beach soccera zarówno amatorom, jak i profesjonalistom.

III. Termin i Miejsce
1. Turnieje odbędą się na Plaży Wilanów w Warszawie.
2. Harmonogram turniejów beach soccera:
– 17.08.2024 – beach soccer kobiet
– 18.08.2024 – beach soccer mężczyzn

IV. Uczestnicy
1. Uczestnikami mogą być amatorzy i miłośnicy beach soccera powyżej 18. roku życia.
2. Drużyny powinny składać się z 5 osób.
3. Każdy uczestnik musi być zdrowy i nie posiadać przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są do dnia 15 sierpnia 2024 roku pod adresem: zgłoszenia@mcsp.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
– Imiona i nazwiska zawodników.
– Numer kontaktowy.
– Rozmiar koszulki każdego zawodnika.
– Datę turnieju.
3. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. System Gier
1. Turnieje będą rozgrywane w systemie pucharowym, gdzie przegrany odpada z rywalizacji, a zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy.
2. W przypadku większej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania fazy grupowej:
– Drużyny zostaną podzielone na grupy, gdzie każda drużyna rozegra mecze „każdy z każdym”.
– Z każdej grupy do fazy pucharowej awansują najlepsze drużyny.
3. Mecze w fazie grupowej trwają 2×10 minut z przerwą 5 minut.
4. Mecze w fazie pucharowej trwają 2×15 minut z przerwą 5 minut.
5. W przypadku remisu w fazie pucharowej, o wyniku meczu decyduje seria rzutów karnych (5 rzutów na drużynę).

VII. Zasady Rozgrywania Turniejów
1. Turnieje będą rozgrywane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Plażowej (FIFA) dotyczącymi beach soccera.
2. Mecze będą odbywać się na boiskach plażowych przygotowanych na Plaży Wilanów.

VIII. Nagrody
1. Medale i dyplomy zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca.

IX. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz zasad turniejów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy uczestników.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałej zabawy oraz sportowych emocji!