FOOTVOLLEY w ramach sportowej plaży Orlen paliwa 2024

Zgłoszenia:

– imiona i nazwiska zawodników
– telefon kontaktowy
– zdjęcie / skan dokumentu RODO (wzór do pobrania poniżej)

wzór dokumentu rodo

Informacje ogólne:

Miejsce wydarzenia: Warszawa, Plaża Wilanów
Termin wydarzenia: 11.08.2024
Przewidywane godziny wydarzenia: 10:00 – 15:00

Harmonogram:

09:00 – 9:45- zgłoszenie przybycia w biurze zawodów oraz odbiór koszulek turniejowych
10:00 – pierwszy gwizdek
13:00 – Mecz o 3. miejsce
14:00 – Mecz o 1. miejsce
15:00 – Ceremonia wręczania nagród

 

Regulamin:

Regulamin Turniejów Footvolley w ramach Sportowej Plaży ORLEN Paliwa 2024

I. Organizator Zawodów
1. Organizatorem turniejów jest Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych.
2. Turnieje odbywają się w ramach projektu Sportowa Plaża ORLEN Paliwa 2024.

II. Cel i Przeznaczenie
1. Celem turniejów jest promocja aktywnego stylu życia oraz sportów plażowych.
2. Turnieje są dedykowane dla pasjonatów footvolley zarówno amatorom, jak i profesjonalistom.

III. Termin i Miejsce
1. Turnieje odbędą się na Plaży Wilanów w Warszawie.
2. Harmonogram turnieju footvolley:
– 11.08.2024 – footvolley (turniej całodniowy).

IV. Uczestnicy
1. Uczestnikami mogą być amatorzy i miłośnicy footvolley powyżej 18. roku życia.
2. Drużyny powinny składać się z 2 osób.
3. Każdy uczestnik musi być zdrowy i nie posiadać przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do dnia 9 sierpnia 2024 roku pod adresem: zgłoszenia@mcsp.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
– Imiona i nazwiska zawodników.
– Numer kontaktowy.
– Rozmiar koszulki każdego zawodnika.
– Datę turnieju.
3. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. System Gier
1. Turniej będzie rozgrywany w systemie pucharowym, gdzie przegrany odpada z rywalizacji, a zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy.
2. W przypadku większej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania fazy grupowej:
– Drużyny zostaną podzielone na grupy, gdzie każda drużyna rozegra mecze „każdy z każdym”.
– Z każdej grupy do fazy pucharowej awansują najlepsze drużyny.
3. Mecze w fazie grupowej trwają do wygrania jednego seta do 18 punktów.
4. Mecze w fazie pucharowej trwają do wygrania dwóch setów do 18 punktów (tie-break do 15 punktów w przypadku remisu 1:1).
5. O końcowej kolejności w grupie decydują:
– Liczba wygranych meczów,
– Różnica punktów,

VII. Zasady Rozgrywania Turniejów
1. Turnieje będą rozgrywane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Footvolley (FIFV) dotyczącymi footvolley.
2. Mecze będą odbywać się na boiskach plażowych przygotowanych na Plaży Wilanów.
3. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad fair play oraz poleceń organizatorów.

VIII. Nagrody
1. Przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii.

IX. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz zasad turniejów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy uczestników.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałej zabawy oraz sportowych emocji!