MŁODZIEŻOWY FESTIWAL SPORTÓW PLAŻOWYCH
w ramach sportowej plaży Orlen paliwa 2024

Zgłoszenia:

– imiona i nazwiska zawodników (4 zawodników)
– wiek uczestników (rocznik)
– telefon kontaktowy
– telefon kontaktowy do rodzica
– zdjęcie / skan zgody rodzica (wzór dostępny do pobrania poniżej)
– zdjęcie / skan dokumentu RODO (wzór do pobrania poniżej)

Wzór zgody rodzica wzór dokumentu rodo

Informacje ogólne:

Miejsce wydarzenia: Warszawa, Plaża Wilanów
Termin wydarzenia: 19 – 22.08.2024
– 19.08 piłka nożna plażowa dziewcząt
– 20.08 piłka nożna plażowa chłopców
– 21.08 siatkówka plażowa dziewcząt
– 22.08 siatkówka plażowa chłopców
Przewidywane godziny wydarzenia: 10:00 – 14:30
Wiek uczestników: 11-15 lat (rocznikowo)

Harmonogram:

09:00 – 9:45- zgłoszenie przybycia w biurze zawodów oraz odbiór koszulek turniejowych
10:00 – pierwszy gwizdek
12:30 – Mecz o 3. miejsce
13:30 – Mecz o 1. miejsce
14:30 – Ceremonia wręczania nagród

 

Regulamin:

Regulamin Młodzieżowego Festiwalu Sportów

I. Organizator zawodów
1. Organizatorem turniejów jest Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych
2. Turnieje odbywają się w ramach projektu Sportowa Plaża ORLEN Paliwa 2024.

II. Cel i przeznaczenie
1. Celem turniejów jest promocja aktywnego stylu życia oraz sportów plażowych.
2. Turnieje są dedykowane amatorom i miłośnikom sportów plażowych w każdym wieku.

III. Termin i miejsce
1. Turnieje odbędą się na Plaży Wilanów w Warszawie.
2. Harmonogram turniejów w siatkówce plażowej dzieci i młodzieży:
– 19.08.2024 – piłka nożna plażowa dziewcząt
– 20.08.2024 – piłka nożna plażowa chłopców
– 21.08.2024 – siatkówka plażowa dziewcząt
– 22.08.2024 – siatkówka plażowa chłopców

IV. Uczestnicy
1. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku do 18 lat.
2. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
3. Każdy rodzic uczestnika jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
4. Każdy uczestnik musi być zdrowy i nie posiadać przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora.
2. Udział w turniejach jest bezpłatny.

VI. System gier siatkówki plażowej
1. Turniej zostanie rozegrany systemem grupowym
– Drużyny zostaną podzielone na grupy, gdzie każda drużyna rozegra mecze „każdy z każdym”.
– Z każdej grupy do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny.
2. Mecze w fazie grupowej trwają do wygrania jednego seta do 21 punktów.
3. Mecze w fazie pucharowej trwają do wygrania dwóch setów do 15 punktów (tie-break do 10 punktów w przypadku remisu 1:1).
4. O końcowej kolejności w grupie decydują:
– liczba wygranych meczów,
– różnica małych punktów,
– bezpośredni pojedynek.

VII. System gier piłki nożnej plażowej
1. Turnieje będą rozgrywane w systemie pucharowym, gdzie przegrany odpada z rywalizacji, a zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy.
2. W przypadku większej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania fazy grupowej:
– Drużyny zostaną podzielone na grupy, gdzie każda drużyna rozegra mecze „każdy z każdym”.
– Z każdej grupy do fazy pucharowej awansują najlepsze drużyny.
3. Mecze w fazie grupowej trwają 2×10 minut z przerwą 5 minut.
4. Mecze w fazie pucharowej trwają 2×15 minut z przerwą 5 minut.
5. W przypadku remisu w fazie pucharowej, o wyniku meczu decyduje seria rzutów karnych (5 rzutów na drużynę).

VIII. Zasady rozgrywania turniejów
1. Turnieje będą rozgrywane zgodnie z przepisami odpowiednich federacji sportowych.
2. Mecze będą odbywać się na boiskach plażowych przygotowanych na Plaży Wilanów.
3. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad fair play oraz poleceń organizatorów.

IX. Nagrody
1. Przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii.

X. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz zasad turniejów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy uczestników.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałej zabawy oraz sportowych emocji!