Ręczna plażowa w ramach sportowej plaży Orlen paliwa 2024

Zgłoszenia:

– imiona i nazwiska zawodników (10 zawodników)
– telefon kontaktowy
– zdjęcie / skan dokumentu RODO (wzór do pobrania poniżej)

wzór dokumentu rodo

Informacje ogólne:

Miejsce wydarzenia: Warszawa, Plaża Wilanów (skrzyżowanie Al. Wilanowskiej z ul. Przyczółkową)
Termin wydarzenia: 20-21.07.2024
20.07 – ręczna plażowa kobiet (4 drużyny)
21.07 – ręczna plażowa mężczyzn  (4 drużyny)
Przewidywane godziny wydarzenia: 10:00 – 15:00
* Udział w turniejach jest bezpłatny.
* Organizator zapewnia darmowe koszulki turniejowe, wodę oraz owoce dla wszystkich zawodników.

Harmonogram:

09:00 – 9:45- zgłoszenie przybycia w biurze zawodów oraz odbiór koszulek turniejowych
10:00 – 15:00 mecze grupowe (każdy z każdym)
15:00 – Ceremonia wręczenia nagród

 

Regulamin:

Regulamin Turniejów Piłki Ręcznej Plażowej w ramach Sportowej Plaży ORLEN Paliwa 2024

I. Organizator Zawodów
1. Organizatorem turniejów jest Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych
2. Turnieje odbywają się w ramach projektu Sportowa Plaża ORLEN Paliwa 2024.

II. Cel i Przeznaczenie
1. Celem turniejów jest promocja aktywnego stylu życia oraz sportów plażowych.
2. Turnieje są dedykowane dla pasjonatów piłki ręcznej plażowej jak i profesjonalistów.

III. Termin i Miejsce
1. Turnieje odbędą się na Plaży Wilanów w Warszawie.
2. Harmonogram turniejów w piłce ręcznej plażowej:
– 20.07.2024 – piłka ręczna plażowa kobiet
– 21.07.2024 – piłka ręczna plażowa mężczyzn

IV. Uczestnicy
1. Uczestnikami mogą być amatorzy i miłośnicy piłki ręcznej plażowej powyżej 18. roku życia.
2. Drużyny powinny składać się z 10 osób.
3. Każdy uczestnik musi być zdrowy i nie posiadać przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są do dnia 19 lipca 2024 roku pod adresem: zgłoszenia@mcsp.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
– Nazwę Drużyny
– Imiona i nazwiska zawodników.
– Numer kontaktowy.
– Rozmiar koszulki każdego zawodnika.
– Datę turnieju.

3. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. System Gier
1. Turnieje będą rozgrywane w systemie każdy z każdym.
2. Mecze w trwają dwa razy po 10 minut z przerwą 5 minut.
3. W przypadku remisu w setach, o wyniku meczu decyduje seria shoot-outów.

VII. Zasady Rozgrywania Turniejów
1. Turnieje będą rozgrywane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) dotyczącymi piłki ręcznej plażowej.
2. Mecze będą odbywać się na boiskach plażowych przygotowanych na Plaży Wilanów.
3. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad fair play oraz poleceń organizatorów.

VIII. Nagrody
1. Przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii.

IX. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz zasad turniejów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy uczestników.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałej zabawy oraz sportowych emocji!