SIATKÓWKA PLAŻOWA W RAMACH SPORTOWEJ PLAŻY ORLEN PALIWA 2024

Zgłoszenia:

– imiona i nazwiska zawodników
– telefon kontaktowy
– zdjęcie / skan dokumentu RODO (wzór do pobrania poniżej)

wzór dokumentu rodo

Informacje ogólne:

Miejsce wydarzenia: Warszawa, Plaża Wilanów
Terminy turniejów:
– 03.08.2024 – siatkówka plażowa kobiet
– 04.08.2024 – siatkówka plażowa mężczyzn
– 24.08.2024 – siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn w formule King/Queen of the Count
– 25.08.2024 – siatkówka plażowa mixt
– 21.09.2024 – siatkówka plażowa kobiet
– 22.09.2024 – siatkówka plażowa mężczyzn
Przewidywane godziny wydarzenia: 10:00 – 17:00 i 14:00 – 19:00

Harmonogram dla turniejów siatkówki plażowej kobiet, mężczyzn i mixt:

09:00 – 9:45 – zgłoszenie przybycia w biurze zawodów oraz odbiór koszulek turniejowych
10:00 – Rozpoczęcie turnieju
14:00 – Przerwa dla zawodników
15:00 – Mecze o 3. miejsce
16:00 – Mecze o 1. miejsce
17:00 – Ceremonia wręczania nagród

Harmonogram dla turnieju siatkówki plażowej w formule King/Queen of the Court:

13:00 – 13:45 – Zgłoszenie przybycia w biurze zawodów oraz odbiór koszulek turniejowych
14:00 – Rozpoczęcie turnieju
14:00 – 18:00 – Rozgrywki
19:00 – Ceremonia wręczania nagród

 

Regulamin Turniejów Siatkówki Plażowej w ramach Sportowej Plaży ORLEN Paliwa 2024

I. Organizator Zawodów
1. Organizatorem turniejów jest Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych.
2. Turnieje odbywają się w ramach projektu Sportowa Plaża ORLEN Paliwa 2024.

II. Cel i Przeznaczenie
1. Celem turniejów jest promocja aktywnego stylu życia oraz sportów plażowych.
2. Turnieje są dedykowane dla pasjonatów siatkówki plażowej zarówno amatorom, jak i profesjonalistom.

III. Termin i Miejsce
1. Turnieje odbędą się na Plaży Wilanów w Warszawie.
2. Harmonogram turniejów siatkówki plażowej:
– 03.08.2024 – siatkówka plażowa kobiet
– 04.08.2024 – siatkówka plażowa mężczyzn
– 25.08.2024 – siatkówka plażowa mixt
– 21.09.2024 – siatkówka plażowa kobiet
– 22.09.2024 – siatkówka plażowa mężczyzn

IV. Uczestnicy
1. Uczestnikami mogą być amatorzy i miłośnicy siatkówki plażowej powyżej 18. roku życia.
2. Drużyny powinny składać się z 2 osób.
3. Każdy uczestnik musi być zdrowy i nie posiadać przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
5. Każdy zawodnik otrzyma dedykowaną koszulkę turniejową.
6. Organizator zapewnia wodę i poczęstunek dla wszystkich uczestników.

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są do dnia poprzedzającego datę turnieju pod adresem: zgloszenia@mcsp.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
– Imiona i nazwiska zawodników.
– Numer kontaktowy.
– Rozmiar koszulki każdego zawodnika.
– Datę turnieju.
3. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. System Gier
1. Turnieje będą rozgrywane w systemie brazylijskim.
2. W przypadku większej liczby uczestników, może zostać zorganizowana faza pucharowa lub dodatkowe rundy eliminacyjne.

VII. Zasady Rozgrywania Turniejów
1. Turnieje będą rozgrywane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Siatkówki Plażowej (FIVB).
2. Mecze będą odbywać się na boiskach plażowych przygotowanych na Plaży Wilanów.
3. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad fair play oraz poleceń organizatorów.

VIII. Nagrody
1. Przewidziane są nagrody w postaci medali dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii.

IX. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz zasad turniejów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy uczestników.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałej zabawy oraz sportowych emocji!

 

 

Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej w formule KING / QUEEN OF THE COURT w ramach Sportowej Plaży ORLEN Paliwa 2024

I. Organizator Zawodów
1. Organizatorem turniejów jest Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych.
2. Turnieje odbywają się w ramach projektu Sportowa Plaża ORLEN Paliwa 2024.

II. Cel i Przeznaczenie
1. Celem turniejów jest promocja aktywnego stylu życia oraz sportów plażowych.
2. Turnieje są dedykowane dla pasjonatów siatkówki plażowej zarówno amatorom, jak i profesjonalistom.

III. Termin i Miejsce
1. Turnieje odbędą się na Plaży Wilanów w Warszawie.
2. Termin – 24.08.2024 – siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn w formule KING / QUEEN OF THE COURT

IV. Uczestnicy
1. Uczestnikami mogą być amatorzy i miłośnicy siatkówki plażowej powyżej 18. roku życia.
2. Drużyny powinny składać się z 2 osób.
3. Każdy uczestnik musi być zdrowy i nie posiadać przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
5. Każdy zawodnik otrzyma dedykowaną koszulkę turniejową.
6. Organizator zapewnia wodę i poczęstunek dla wszystkich uczestników.

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do dnia poprzedzającego datę turnieju pod adresem: zgloszenia@mcsp.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
– Imiona i nazwiska zawodników.
– Numer kontaktowy.
– Rozmiar koszulki każdego zawodnika.
– Datę turnieju.
3. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. System Gier
1. Turnieje KING / QUEEN OF THE COURT będą rozgrywane według specjalnie przygotowanego systemu:
– W każdym meczu bierze udział jedna drużyna jako „Król” lub „Królowa” kortu oraz kilka innych drużyn jako przeciwnicy.
– Król/Królowa kortu muszą obronić swoje miejsce na korcie poprzez wygranie punktu.
– Drużyny przeciwników rywalizują ze sobą o zdobycie punktu i przejęcie roli Króla/Królowej kortu.
– W momencie zdobycia punktu przez drużynę przeciwników, przesuwają się oni na królewskie miejsce, a pokonany Król/Królowa opuszczają kort.
– Gra toczy się na czas określony przez organizatora.
– Zwycięzcą zostaje drużyna, która najdłużej utrzymała się jako Król/Królowa kortu.

VII. Zasady Rozgrywania Turniejów
1. Turnieje będą rozgrywane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Siatkówki Plażowej (FIVB).
2. Mecze będą odbywać się na boiskach plażowych przygotowanych na Plaży Wilanów.
3. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad fair play oraz poleceń sędziów i organizatorów.
4. Strój sportowy dostosowany do warunków plażowych jest obowiązkowy.

VIII. Nagrody
1. Przewidziane są nagrody w postaci medali dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii.

IX. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz zasad turniejów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy uczestników.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałej zabawy oraz sportowych emocji!