SUPERPUCHAR POLSKI MASTERS W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ W RAMACH SPORTOWEJ PLAŻY ORLEN PALIWA 2024

Zgłoszenia:

– imiona i nazwiska zawodników
– roczniki urodzenia
– kategoria wiekowa
– telefon kontaktowy
– zdjęcie / skan dokumentu RODO (wzór do pobrania poniżej)

wzór dokumentu rodo

Informacje ogólne:

Miejsce wydarzenia: Warszawa, Plaża Wilanów
Terminy turniejów: 14-15.09.2024
– 14.09 – kobiety
15.09 – mężczyźni
Kategorie:
KOBIETY: +35, +40, +45, +50
MĘŻCZYŹNI: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65
(gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończony wiek w wybranej kategorii, decyduje rok urodzenia)

Przewidywane godziny wydarzenia: 09:00 – 18:00

Harmonogram:

08:00 – 8:45 – zgłoszenie przybycia w biurze zawodów oraz odbiór koszulek turniejowych
09:00 – Rozpoczęcie turnieju
15:00 – Przerwa dla zawodników
16:00 – Mecze o 3. miejsce
17:00 – Mecze o 1. miejsce
18:00 – Ceremonia wręczania nagród

Regulamin:

Regulamin Turniejów Siatkówki Plażowej Masters w ramach Sportowej Plaży ORLEN Paliwa 2024

I. Organizator Zawodów
1. Organizatorem turniejów jest Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych.
2. Turnieje odbywają się w ramach projektu Sportowa Plaża ORLEN Paliwa 2024.

II. Cel i Przeznaczenie
1. Celem turniejów jest promocja aktywnego stylu życia oraz sportów plażowych.
2. Turnieje są dedykowane dla pasjonatów siatkówki plażowej w różnych kategoriach wiekowych.

III. Termin i Miejsce
1. Turnieje odbędą się na Plaży Wilanów w Warszawie.
2. Harmonogram turniejów siatkówki plażowej:
– Data i kategorie wiekowe:
– KOBIETY:
– +35, +40, +45, +50
– MĘŻCZYŹNI:
– +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65

IV. Uczestnicy
1. Uczestnikami mogą być amatorzy i miłośnicy siatkówki plażowej powyżej określonego wieku w danej kategorii.
2. Drużyny powinny składać się z 2 osób.
3. Młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończony wymagany wiek w danej kategorii na podstawie roku urodzenia.
4. Każdy uczestnik musi być zdrowy i nie posiadać przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są do dnia poprzedzającego datę turnieju pod adresem: zgloszenia@mcsp.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
– Imiona i nazwiska zawodników.
– Roczniki urodzenia.
– Rozmiar koszulki
– Wybraną kategorię wiekową.
– Kontakt telefoniczny.

VI. System Gier
1. Turnieje będą rozgrywane w systemie brazylijskim
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania fazy grupowej w przypadku większej liczby zgłoszeń.

VII. Zasady Rozgrywania Turniejów
1. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Siatkówki Plażowej (FIVB).
2. Mecze odbywać się będą na boiskach plażowych przygotowanych na Plaży Wilanów.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play oraz poleceń organizatorów.

VIII. Nagrody
1. Przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii.

IX. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz zasad turniejów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy uczestników.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałej zabawy oraz sportowych emocji!